vti_encoding:SR|utf8 vti_extenderversion:SR|2.0.2.1104 vti_cacheddtm:TX|14 May 1996 04:17:08 -0400 vti_cachedtitle:SR|U.S. v. Lopez - Thomas vti_cachedlinkinfo:VX|H|http://www.constitution.org/ vti_cachedbodystyle:SR|